Tổng quan

Thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Bản đồ nền địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ đất, các số liệu về diện tích, số liệu về tính chất các loại đất trong vùng, số liệu về địa chất, thủy văn, khí hậu nông nghiệp...

Bản đồ

Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/25000

Truy cập

Tài liệu - Báo cáo

Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/25000

Truy cập

Atlas đất

Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/25000

Truy cập

Liên hệ

Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang

Địa chỉ : Số 433, Đường 17/8, Phường Phan Thiết - TP Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Điện thoại : (0207) 3822523